mẫu rồng đá bậc tam cấp nhà thờ đình chùa, kích thước rồng đá 12

10.000 

Liên hệ: 0924.262.777
0924.262.777